Skutki zdrowotne pracy z lekami cytostatycznymi
Pierwsze doniesienia na temat toksycznego wpływu leków cytostatycznych pojawiły się w latach 70-tych XX wieku. Od tamtej pory, potencjalne zagrożenie ze strony tych leków,...

Aflatoksyny jako czynniki rakotwórcze

Aflatoksyny są najlepiej poznanymi naturalnymi czynnikami rakotwórczymi. Są one zaliczane do mykotoksyn, czyli substancji toksycznych...

Scyntygrafia kości

Scyntygrafia kości u pacjentów z chorobą nowotworową wykonywana jest w celu zdiagnozowania pierwotnych nowotworów...

Pielęgniarstwo onkologiczne

Choroba nowotworowa dotyczy coraz większej ilości ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem zachorowalności...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach, dzięki większej dostępności doustnych leków przeciwnowotworowych, zwiększyła się możliwość prowadzenia terapii onkologicznej w środowisku domowym. Warunkiem...
Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach systematycznie wzrasta możliwość zastosowania leczenia przeciwnowotworowego w warunkach domowych. Warunkiem koniecznym skuteczności takiej formy leczenia jest...
Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową

Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową

Profilaktyka obrzęku limfatycznego u pacjentów z chorobą nowotworową dotyczy tych chorych, u których w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego zwiększa się...
Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem limfatycznym

Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem limfatycznym

Leczenie zachowawczeLeczenie farmakologiczneLeczenie chirurgiczneEdukacja pacjenta z obrzękiem limfatycznymPostępowanie u chorych z obrzękiem limfatycznym, leczonych paliatywnie Postępowanie terapeutyczne u chorych z obrzękiem...
Diagnostyka obrzęku limfatycznego w przebiegu choroby nowotworowej

Diagnostyka obrzęku limfatycznego w przebiegu choroby nowotworowej

Najczęstsze objawy zgłaszane przez pacjenta Stopnie klinicznego nasilenia obrzęku limfatycznegoBadania obrazowe w diagnostyce obrzęku limfatycznego Szybka diagnostyka obrzęku limfatycznego w...