Bezpieczna praca

Sytuacja awaryjna – rozlanie leku cytostatycznego

Leki stosowane w chemioterapii zaliczane są do leków niebezpiecznych ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowe komórki organizmu. Możliwe działanie rakotwórcze, teratogenne...
Skutki zdrowotne pracy z lekami cytostatycznymi

Skutki zdrowotne pracy z lekami cytostatycznymi

Pierwsze doniesienia na temat toksycznego wpływu leków cytostatycznych pojawiły się w latach 70-tych XX wieku. Od tamtej pory, potencjalne zagrożenie ze strony tych...
Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii

Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii

Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii jest niezmiernie ważne z uwagi na to, że płyny ustrojowe chorego, mogą zawierać pewne ilości cytostatyków nawet...

Leki niebezpieczne w codziennej praktyce

Leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych są w większości substancjami zaliczanymi do kategorii leków niebezpiecznych i w związku z tym wymagają specjalnych metod postępowania...