Psychoonkologia

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach, dzięki większej dostępności doustnych leków przeciwnowotworowych, zwiększyła się możliwość prowadzenia terapii onkologicznej w środowisku domowym. Warunkiem niezbędnym skuteczności takiej formy...
Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach systematycznie wzrasta możliwość zastosowania leczenia przeciwnowotworowego w warunkach domowych. Warunkiem koniecznym skuteczności takiej formy leczenia jest pełna i świadoma współpraca...