Strona główna Codzienna praktyka

Codzienna praktyka

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Choroba nowotworowa dotyczy coraz większej ilości ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem zachorowalności na nowotwory złośliwe rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną, holistyczną opiekę...
Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach, dzięki większej dostępności doustnych leków przeciwnowotworowych, zwiększyła się możliwość prowadzenia terapii onkologicznej w środowisku domowym. Warunkiem niezbędnym skuteczności takiej formy...
Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

W ostatnich latach systematycznie wzrasta możliwość zastosowania leczenia przeciwnowotworowego w warunkach domowych. Warunkiem koniecznym skuteczności takiej formy leczenia jest pełna i świadoma współpraca...

Sytuacja awaryjna – rozlanie leku cytostatycznego

Leki stosowane w chemioterapii zaliczane są do leków niebezpiecznych ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowe komórki organizmu. Możliwe działanie rakotwórcze, teratogenne...
Skutki zdrowotne pracy z lekami cytostatycznymi

Skutki zdrowotne pracy z lekami cytostatycznymi

Pierwsze doniesienia na temat toksycznego wpływu leków cytostatycznych pojawiły się w latach 70-tych XX wieku. Od tamtej pory, potencjalne zagrożenie ze strony tych...
Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii

Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii

Bezpieczne pielęgnowanie pacjenta w trakcie chemioterapii jest niezmiernie ważne z uwagi na to, że płyny ustrojowe chorego, mogą zawierać pewne ilości cytostatyków nawet...

Leki niebezpieczne w codziennej praktyce

Leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych są w większości substancjami zaliczanymi do kategorii leków niebezpiecznych i w związku z tym wymagają specjalnych metod postępowania...